- برگزاری دومین مراسم تجلیل از خادمان ورزش کاشان طی مراسم باشکوهی در تالار برلیان شهرستان کاشان از روسای هیاتهای ورزشی و پیشکسوتان برخی رشته های ورزشی با اهداء هدایایی تجلیل و تقدیر به عمل آمد
 ۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند ساعت 0 و 0 دقیقه

طی مراسم باشکوهی در تالار برلیان شهرستان کاشان از روسای هیاتهای ورزشی و پیشکسوتان برخی رشته های ورزشی با اهداء هدایایی تجلیل و تقدیر به عمل آمد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کاشان در این مراسم که هرساله در پایان سال برگزار می گردد ضمن بر شمردن عملکرد عمومی هیاتهای ورزشی که رشد چندین برابر را داشته است و در برخی موارد نه تنها از سطح استان نیز برتر بوده بلکه در سطح کشوری بوده است ، در حضور مسئولین عالیرتبه کشوری و لشکری شهرستان و استان از روسای هیاتهای ورزشی تقدیر به عمل آمد